วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เจริญพุทธานุสสติ(กรรมฐาน ๑๙ ส.ค. ๖๐)

๑๙ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานเจริญพุทธานุสสติ
600819_07_กรรมฐานเจริญพุทธานุสสติ.mp3