วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๕ ส.ค. ๖๐)

๕ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
600805_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3