วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ความชั่วต้องไม่ทำอีกแล้ว(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๖๐)

๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความชั่วต้องไม่ทำอีกแล้ว
600806_01_ปกิณกะธรรมความชั่วต้องไม่ทำอีกแล้ว.mp3