วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญเพื่อสอนจิตในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญเพื่อสอนจิตในห้องพุทธคุณ
600812_06_กรรมฐานใคร่ครวญเพื่อสอนจิตในห้องพุทธคุณ.mp3