วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บูชาครูตามปฏิปทาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบูชาครูตามปฏิปทาครูบาอาจารย์
600826_01_ปกิณกะธรรมบูชาครูตามปฏิปทาครูบาอาจารย์.mp3