วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บูชาครูบาอาจารย์ด้วยกำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๕ ส.ค. ๖๐)

๕ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบูชาครูบาอาจารย์ด้วยกำลังใจในการทำความดี
600805_01_ปกิณกะธรรมบูชาครูบาอาจารย์ด้วยกำลังใจในการทำความดี.mp3