วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยย่อมได้รับโอกาสในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๐)

๑๑ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยย่อมได้รับโอกาสในการทำความดี
600811_04_ปกิณกะธรรมผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยย่อมได้รับโอกาสในการทำความดี.mp3