วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผลของพระกรรมฐานจะพ้นจากนรก(กรรมฐาน ๖ ส.ค. ๖๐)

๖ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานผลของพระกรรมฐานจะพ้นจากนรก
600806_05_กรรมฐานผลของพระกรรมฐานจะพ้นจากนรก.mp3