วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒๗ พ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
591127_08_พระเมตตาพร.mp3

การเข้าถึงความพร้อมในความดี(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงความพร้อมในความดี
591127_07_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงความพร้อมในความดี.mp3

กำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ
591127_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3

อย่าสนใจในกำลังใจผู้อื่น(กรรมฐาน ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-กรรมฐานอย่าสนใจในกำลังใจผู้อื่น
591127_05_กรรมฐานอย่าสนใจในกำลังใจผู้อื่น.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591127_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การน้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติ(เทศน์ ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-เทศน์การน้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติ
591127_03_เทศน์การน้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591127_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บุพกรรมจากการไม่ระวังวาจา(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุพกรรมจากการไม่ระวังวาจา
591126_09_ปกิณกะธรรมบุพกรรมจากการไม่ระวังวาจา.mp3

กำลังใจในการทำงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำงานสาธารณประโยชน์
591126_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำงานสาธารณประโยชน์.mp3

พึงละความสนใจภายนอกเพื่อสงบจิตภายใน(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงละความสนใจภายนอกเพื่อสงบจิตภายใน
591126_07_ปกิณกะธรรมพึงละความสนใจภายนอกเพื่อสงบจิตภายใน.mp3

การปฏิบัติสำคัญที่เจตนา(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสำคัญที่เจตนา
591126_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสำคัญที่เจตนา.mp3

ใคร่ครวญในการปฏิบัติด้วยมโนมยิทธิ(กรรมฐาน ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-กรรมฐานใคร่ครวญในการปฏิบัติด้วยมโนมยิทธิ
591126_05_กรรมฐานใคร่ครวญในการปฏิบัติด้วยมโนมยิทธิ.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591126_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

ผู้มีศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมมีคติที่แน่นอน(เทศน์ ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-เทศน์ผู้มีศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมมีคติที่แน่นอน
591126_03_เทศน์ผู้มีศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมมีคติที่แน่นอน.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591126_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พึงทำจิตให้ไม่ว่างจากการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๙)

๒๕ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงทำจิตให้ไม่ว่างจากการทำความดี
591125_02_ปกิณกะธรรมพึงทำจิตให้ไม่ว่างจากการทำความดี.mp3

จิตไม่เปลี่ยน สิ่งที่เปลี่ยนคือสติ(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๙)

๒๕ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมจิตไม่เปลี่ยน สิ่งที่เปลี่ยนคือสติ
591125_01_ปกิณกะธรรมจิตไม่เปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนคือสติ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒๐ พ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
591120_08_พระเมตตาพร.mp3

ของคนที่มีศรัทธาและตั้งใจบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ย. ๕๙)

๒๐ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมของคนที่มีศรัทธาและตั้งใจบูชา
591120_07_ปกิณกะธรรมของคนที่มีศรัทธาและตั้งใจบูชา.mp3

การปฏิบัติเป็นไปตามกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ย. ๕๙)

๒๐ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเป็นไปตามกำลังใจ
591120_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเป็นไปตามกำลังใจ.mp3

พระอริยะยอมรับในกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ย. ๕๙)

๒๐ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระอริยะยอมรับในกฎธรรมดา
591120_05_ปกิณกะธรรมพระอริยะยอมรับในกฎธรรมดา.mp3

พระนิพพานเป็นที่บรมสุขอย่างยิ่ง(เทศน์ ๒๐ พ.ย. ๕๙)

๒๐ พ.ย. ๕๙-เทศน์พระนิพพานเป็นที่บรมสุขอย่างยิ่ง
591120_03_เทศน์พระนิพพานเป็นที่บรมสุขอย่างยิ่ง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ย. ๕๙)

๒๐ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591120_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การปฏิบัติมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติมโนมยิทธิ
591119_09_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติมโนมยิทธิ.mp3

ทำความดีด้วยจิตอันเป็นสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยจิตอันเป็นสาธารณประโยชน์
591119_08_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยจิตอันเป็นสาธารณประโยชน์.mp3

ผู้มีจิตเมตตาไม่เบียดเบียนใครย่อมได้รับเมตตาตอบ(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีจิตเมตตาไม่เบียดเบียนใครย่อมได้รับเมตตาตอบ
591119_07_ปกิณกะธรรมผู้มีจิตเมตตาไม่เบียดเบียนใครย่อมได้รับเมตตาตอบ.mp3

พระกรรมฐานของสมณะและฆราวาส(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานของสมณะและฆราวาส
591119_06_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานของสมณะและฆราวาส.mp3

ผลของความดีจะปรากฏด้วยจิตอันสงบ(กรรมฐาน ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-กรรมฐานผลของความดีจะปรากฏด้วยจิตอันสงบ
591119_05_กรรมฐานผลของความดีจะปรากฏด้วยจิตอันสงบ.mp3

ทำความดีอย่ารอเวลา(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีอย่ารอเวลา
591119_04_ปกิณกะธรรมทำความดีอย่ารอเวลา.mp3

ความกตัญญูต่อพระรัตนตรัย(เทศน์ ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-เทศน์ความกตัญญูต่อพระรัตนตรัย
591119_03_เทศน์ความกตัญญูต่อพระรัตนตรัย.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591119_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๔ พ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
591114_08_พระเมตตาพร.mp3

อภิญญาสมาบัติ(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานอภิญญาสมาบัติ
591114_07_คุยก่อนกรรมฐานอภิญญาสมาบัติ.mp3


ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
591114_06_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม.mp3

ลอยกระทงบูชาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมลอยกระทงบูชาพระรัตนตรัย
591114_05_ปกิณกะธรรมลอยกระทงบูชาพระรัตนตรัย.mp3

อธิษฐานให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร
591114_04_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พร.mp3

สวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัย ในวันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัย ในวันลอยกระทง
591114_03_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัยในวันลอยกระทง.mp3

บวงสรวงบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันลอยกระทง
591114_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันลอยกระทง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๙)

๑๔ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591114_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ทุกอย่างกำหนดได้ที่จิต(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทุกอย่างกำหนดได้ที่จิต
591113_09_ปกิณกะธรรมทุกอย่างกำหนดได้ที่จิต.mp3

การตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยในวันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยในวันลอยกระทง
591113_08_ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยในวันลอยกระทง.mp3


การปฏิบัติอย่าทิ้งวิปัสสนาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอย่าทิ้งวิปัสสนาญาณ
591113_07_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอย่าทิ้งวิปัสสนาญาณ.mp3

ประเทศได้สูญเสียของมีค่าหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมประเทศได้สูญเสียของมีค่าหาประมาณมิได้
591113_06_ปกิณกะธรรมประเทศได้สูญเสียของมีค่าหาประมาณมิได้.mp3

กำลังใจของผู้สูญเสีย(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้สูญเสีย
591113_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้สูญเสีย.mp3

กำลังใจของผู้สูญเสีย(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้สูญเสีย
591113_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้สูญเสีย.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591113_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง(เทศน์ ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-เทศน์ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
591113_03_เทศน์ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591113_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กำลังใจบูชาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจบูชาพระรัตนตรัย
591112_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจบูชาพระรัตนตรัย.mp3

การพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา
591112_06_ปกิณกะธรรมการพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา.mp3

อารมณ์พระกรรมฐาน(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานอารมณ์พระกรรมฐาน
591112_05_คุยก่อนกรรมฐานอารมณ์พระกรรมฐาน.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591112_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

จิตตะ มหาจิตตัง ปรมัตถทานัง ปรมังสุขัง(เทศน์ ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-เทศน์จิตตะ มหาจิตตัง ปรมัตถทานัง ปรมังสุขัง
591112_03_เทศน์จิตตะมหาจิตตังปรมัตถทานังปรมังสุขัง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591112_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๖ พ.ย. ๕๙-พระเมตตาพร
591106_08_พระเมตตาพร.mp3

ที่ใดมีกิจต้องทำที่นั้นเป็นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมที่ใดมีกิจต้องทำที่นั้นเป็นทุกข์
591106_07_ปกิณกะธรรมที่ใดมีกิจต้องทำที่นั้นเป็นทุกข์.mp3

กรรมจะเลิกลาก็ต่อเมื่อจิตที่ไม่ต้องการเกิด(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกรรมจะเลิกลาก็ต่อเมื่อจิตที่ไม่ต้องการเกิด
591106_06_ปกิณกะธรรมกรรมจะเลิกลาก็ต่อเมื่อจิตที่ไม่ต้องการเกิด.mp3

การฝึกพุทธานุสสติให้ทรงตัวด้วยความว่างเปล่า(กรรมฐาน ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-กรรมฐานการฝึกพุทธานุสสติให้ทรงตัวด้วยความว่างเปล่า
591106_05_กรรมฐานการฝึกพุทธานุสสติให้ทรงตัวด้วยความว่างเปล่า.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
591106_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การละความโลภนำไปสู่มรรคผล(เทศน์ ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-เทศน์การละความโลภนำไปสู่มรรคผล
591106_03_เทศน์การละความโลภนำไปสู่มรรคผล.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
591106_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591106_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผู้หมดความยินดีพอใจในร่างกายย่อมมีจิตอันสงบ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๕๙)

๕ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้หมดความยินดีพอใจในร่างกายย่อมมีจิตอันสงบ
591105_04_ปกิณกะธรรมผู้หมดความยินดีพอใจในร่างกายย่อมมีจิตอันสงบ.mp3

ประวัติพระแสนทอง(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๕๙)

๕ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมประวัติพระแสนทอง
591105_03_ปกิณกะธรรมประวัติพระแสนทอง.mp3

การปฏิบัติอยู่ที่เจตนามิใช่ทำเพื่อใคร(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๕๙)

๕ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอยู่ที่เจตนามิใช่ทำเพื่อใคร
591105_02_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอยู่ที่เจตนามิใช่ทำเพื่อใคร.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ถวายกฐินทานเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๕๙)

๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานเป็นปรมัตถบารมี
591103_03_ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานเป็นปรมัตถบารมี.mp3

ความตั้งใจถวายกฐินทาน ณ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๕๙)

๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความตั้งใจถวายกฐินทาน ณ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
591103_01_ปกิณกะธรรมความตั้งใจถวายกฐินทานณวัดพระยาศิริไอยสวรรค์.mp3