วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

อย่าสนใจในกำลังใจผู้อื่น(กรรมฐาน ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-กรรมฐานอย่าสนใจในกำลังใจผู้อื่น
591127_05_กรรมฐานอย่าสนใจในกำลังใจผู้อื่น.mp3