วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การน้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติ(เทศน์ ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-เทศน์การน้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติ
591127_03_เทศน์การน้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติ.mp3