วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผลของความดีจะปรากฏด้วยจิตอันสงบ(กรรมฐาน ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-กรรมฐานผลของความดีจะปรากฏด้วยจิตอันสงบ
591119_05_กรรมฐานผลของความดีจะปรากฏด้วยจิตอันสงบ.mp3