วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591127_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3