วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การฝึกพุทธานุสสติให้ทรงตัวด้วยความว่างเปล่า(กรรมฐาน ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-กรรมฐานการฝึกพุทธานุสสติให้ทรงตัวด้วยความว่างเปล่า
591106_05_กรรมฐานการฝึกพุทธานุสสติให้ทรงตัวด้วยความว่างเปล่า.mp3