วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ความตั้งใจถวายกฐินทาน ณ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๕๙)

๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความตั้งใจถวายกฐินทาน ณ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
591103_01_ปกิณกะธรรมความตั้งใจถวายกฐินทานณวัดพระยาศิริไอยสวรรค์.mp3