วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ย. ๕๙)

๖ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591106_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3