วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

บุญจากการตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา หาประมาณมิได้ (ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : บุญจากการตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา หาประมาณมิได้

580131_10_ปกิณกะธรรมบุญจากการตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาหาประมาณมิได้.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ : พระเมตตาพร

580131_08_พระเมตตาพร.mp3

ปฎิปทาในการตอบแทนพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : ปฎิปทาในการตอบแทนพระพุทธเจ้า

580131_07_ปกิณกะธรรมปฎิปทาในการตอบแทนพระพุทธเจ้า.mp3

ผลสมาธิการเห็นร่างกายไม่ใช่เราเป็นของเรา (กรรมฐาน ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : ผลสมาธิการเห็นร่างกายไม่ใช่เราเป็นของเรา

580131_06_กรรมฐานผลสมาธิการเห็นร่างกายไม่ใช่เราเป็นของเรา.mp3

การเจริญเมตตา (ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การเจริญเมตตา

580131_05_ปกิณกะธรรมการเจริญเมตตา.mp3

บุพกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก (ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : บุพกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก

580131_04_ปกิณกะธรรมบุพกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก.mp3

การมีเมตตาต่อผู้อื่น (ตอบปัญหาธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - ตอบปัญหาธรรม : การมีเมตตาต่อผู้อื่น

580131_03_ตอบปัญหาธรรมการมีเมตตาต่อผู้อื่น.mp3

นิพพานเกิดจากการยอมรับกฎธรรมดา (เทศน์ ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : นิพพานเกิดจากการยอมรับกฎธรรมดา

580131_02_เทศน์นิพพานเกิดจากการยอมรับกฎธรรมดา.mp3

สวดอิติปิโส ๓ จบ และคาถาชินบัญชร ๙ จบ (ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๘)

๓๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : สวดอิติปิโส ๓ จบ และคาถาชินบัญชร ๙ จบ

580131_01_ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๓จบและคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ : พระเมตตาพร

580125_09_พระเมตตาพร.mp3

สังฆทาน (ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๕๘)

๒๕ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : สังฆทาน

580125_08_ปกิณกะธรรมสังฆทาน.mp3

การละสักกายทิฐิในอารมณ์พระโสดาบัน (กรรมฐาน ๒๕ ม.ค. ๕๘)

๒๕ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : การละสักกายทิฐิในอารมณ์พระโสดาบัน

580125_07_กรรมฐานการละสักกายทิฐิในอารมณ์พระโสดาบัน.mp3

การระงับอารมณ์ฟุ้งซ่าน (ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๕๘)

๒๕ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การระงับอารมณ์ฟุ้งซ่าน

580125_06_ปกิณกะธรรมการระงับอารมณ์ฟุ้งซ่าน.mp3

อานิสงส์การถวายสังฆทาน (ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๕๘)

๒๕ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การถวายสังฆทาน

580125_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายสังฆทาน.mp3

การไม่ประมาทในการทำความดี (ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๕๘)

๒๕ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การไม่ประมาทในการทำความดี

580125_04_ปกิณกะธรรมการไม่ประมาทในการทำความดี.mp3

การทำบุญด้วยจิตขวนขวาย (ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๕๘)

๒๕ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การทำบุญด้วยจิตขวนขวาย

580125_03_ปกิณกะธรรมการทำบุญด้วยจิตขวนขวาย.mp3

พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้ (เทศน์ ๒๕ ม.ค. ๕๘)

๒๕ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้

580125_02_เทศน์พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้.mp3

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ : พระเมตตาพร

580124_09_พระเมตตาพร.mp3

การทำบุญให้พ่อแม่ (ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๘)

๒๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การทำบุญให้พ่อแม่

580124_08_ปกิณกะธรรมการทำบุญให้พ่อแม่.mp3

การทรงเมตตา (ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๘)

๒๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การทรงเมตตา

580124_07_ปกิณกะธรรมการทรงเมตตา.mp3

การพิจารณารู้ความว่างเปล่า (ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๘)

๒๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การพิจารณารู้ความว่างเปล่า

580124_06_ปกิณกะธรรมการพิจารณารู้ความว่างเปล่า.mp3

การบูชาธรรม (ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๘)

๒๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การบูชาธรรม

580124_05_ปกิณกะธรรมการบูชาธรรม.mp3

การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต (เทศน์ ๒๔ ม.ค. ๕๘)

๒๔ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

580124_04_เทศน์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต.mp3

การใช้ลูกแก้ว (ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๘)

๒๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การใช้ลูกแก้ว

580124_03_ปกิณกะธรรมการใช้ลูกแก้ว.mp3

สวดมนต์บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ (ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๘)

๒๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : สวดมนต์บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์

580124_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

พระเมตตาของพระรัตนตรัย (ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๘)

๒๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของพระรัตนตรัย

580124_01_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระรัตนตรัย.mp3

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

การเห็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เป็นของเรา ด้วยสมาธิ (ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค. ๕๘)

๒๓ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การเห็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เป็นของเรา ด้วยสมาธิ

580123_07_ปกิณกะธรรมการเห็นขันธ์๕ไม่ใช่เราเป็นของเราด้วยสมาธิ.mp3

การมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง (กรรมฐาน ๒๓ ม.ค. ๕๘)

๒๓ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : การมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

580123_05_กรรมฐานการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3

การวางอารมณ์ชีวิตในประจำวัน (ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค. ๕๘)

๒๓ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ในชีวิตประจำวัน

580123_04_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ชีวิตประจำวัน.mp3

การถวายทองในพระพุทธศาสนา (ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค. ๕๘)

๒๓ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การถวายทองในพระพุทธศาสนา

580123_03_ปกิณกะธรรมการถวายทองในพระพุทธศาสนา.mp3

การยอมรับกรรมด้วยสติ (เทศน์ ๒๓ ม.ค. ๕๘)

๒๓ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : การยอมรับกรรมด้วยสติ

580123_02_เทศน์การยอมรับกรรมด้วยสติ.mp3

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ : พระเมตตาพร

580117_09_พระเมตตาพร.mp3

ปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อการละ (ปกิณกะธรรม ๑๗ ม.ค. ๕๘)

๑๗ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อการละ

580117_08_ปกิณกะธรรมปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อการละ.mp3

อริยทรัพย์ที่เกิดจากการรักษาศีล (ปกิณกะธรรม ๑๗ ม.ค. ๕๘)

๑๗ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : อริยทรัพย์ที่เกิดจากการรักษาศีล

580117_07_ปกิณกะธรรมอริยทรัพย์ที่เกิดจากการรักษาศีล.mp3

พิจารณานิมิตลูกแก้ว (กรรมฐาน ๑๗ ม.ค. ๕๘)

๑๗ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : พิจารณานิมิตลูกแก้ว

580117_06_กรรมฐานพิจารณานิมิตลูกแก้ว.mp3

บุพกรรมจากการประกอบอาชีพ (ปกิณกะธรรม ๑๗ ม.ค. ๕๘)

๑๗ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : บุพกรรมจากการประกอบอาชีพ

580117_05_ปกิณกะธรรมบุพกรรมจากการประกอบอาชีพ.mp3

การเกิดหนีไม่พ้นกรรม (ปกิณกะธรรม ๑๗ ม.ค. ๕๘)

๑๗ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การเกิดหนีไม่พ้นกรรม

580117_04_ปกิณกะธรรมการเกิดหนีไม่พ้นกรรม.mp3

การกำหนดจิตนึกถึงบุญเสมอ (ปกิณกะธรรม ๑๗ ม.ค. ๕๘)

๑๗ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การกำหนดจิตนึกถึงบุญเสมอ

580117_03_ปกิณกะธรรมการกำหนดจิตนึกถึงบุญเสมอ.mp3

การรักษาศีลกรรมบถนำมาซึ่งความสุข (เทศน์ ๑๗ ม.ค. ๕๘)

๑๗ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : การรักษาศีลกรรมบถนำมาซึ่งความสุข

580117_02_เทศน์การรักษาศีลกรรมบถนำมาซึ่งความสุข.mp3

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

คำครู “เรายังเลวอยู่” (ปกิณกะธรรม ๑๖ ม.ค. ๕๘)

๑๖ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : คำครู “เรายังเลวอยู่”

580116_08_ปกิณกะธรรมคำครูเรายังเลวอยู่.mp3

บุพกรรมเห็นได้ยากนอกจากครูบาอาจารย์ (ปกิณกะธรรม ๑๖ ม.ค. ๕๘)

๑๖ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : บุพกรรมเห็นได้ยากนอกจากครูบาอาจารย์

580116_06_ปกิณกะธรรมบุพกรรมเห็นได้ยากนอกจากครูบาอาจารย์.mp3

อารมณ์สงบ (กรรมฐาน ๑๖ ม.ค. ๕๘)

๑๖ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : อารมณ์สงบ

580116_05_กรรมฐานอารมณ์สงบ.mp3

การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณด้วยลูกแก้ว (ปกิณกะธรรม ๑๖ ม.ค. ๕๘)

๑๖ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณด้วยลูกแก้ว

งานสาธารณะประโยชน์ (ปกิณกะธรรม ๑๖ ม.ค. ๕๘)

๑๖ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : งานสาธารณะประโยชน์

580116_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์.mp3

ความเมตตาของครูบาอาจารย์ (เทศน์ ๑๖ ม.ค. ๕๘)

๑๖ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : ความเมตตาของครูบาอาจารย์

580116_02_เทศน์ความเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ - พระเมตตาพร

580111_07_พระเมตตาพร.mp3

การพิจารณาสักกายทิฐิ (กรรมฐาน ๑๑ ม.ค. ๕๘)

๑๑ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : การพิจารณาสักกายทิฐิ

580111_05_กรรมฐานการพิจารณาสักกายทิฐิ.mp3

การละนิวรณ์ด้วยปัญญา (ปกิณกะธรรม ๑๑ ม.ค. ๕๘)

๑๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การละนิวรณ์ด้วยปัญญา

580111_04_ปกิณกะธรรมการละนิวรณ์ด้วยปัญญา.mp3

การอยากได้ดีเป็นอุปกิเลส (ปกิณกะธรรม ๑๑ ม.ค. ๕๘)

๑๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การอยากได้ดีเป็นอุปกิเลส

580111_03_ปกิณกะธรรมการอยากได้ดีเป็นอุปกิเลส.mp3

ความกตัญญูเป็นรากฐานของการเข้าถึงโมกขธรรม (เทศน์ ๑๑ ม.ค. ๕๘)

๑๑ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : ความกตัญญูเป็นรากฐานของการเข้าถึงโมกขธรรม

580111_02_เทศน์ความกตัญญูเป็นรากฐานของการเข้าถึงโมกขธรรม.mp3

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ : พระเมตตาพร

580110_07_พระเมตตาพร.mp3

จรณะ ๑๕ ของพระอริยะ (ปกิณกะธรรม ๑๐ ม.ค. ๕๘)

๑๐ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : จรณะ ๑๕ ของพระอริยะ

580110_06_ปกิณกะธรรมจรณะ๑๕ของพระอริยะ.mp3

การทบทวนกำลังใจที่จะไม่เกิด (กรรมฐาน ๑๐ ม.ค. ๕๘)

๑๐ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : การทบทวนกำลังใจที่จะไม่เกิด

580110_05_กรรมฐานการทบทวนกำลังใจที่จะไม่เกิด.mp3

นิมิตกสิณ (ปกิณกะธรรม ๑๐ ม.ค. ๕๘)

๑๐ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : นิมิตกสิณ

580110_04_ปกิณกะธรรมนิมิตกสิณ.mp3

การเห็นทุกข์ต้องตั้งใจที่จะดับทุกข์ (เทศน์ ๑๐ ม.ค. ๕๘)

๑๐ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : การเห็นทุกข์ต้องตั้งใจที่จะดับทุกข์

580110_02_เทศน์การเห็นทุกข์ต้องตั้งใจที่จะดับทุกข์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

ชายผู้ทำจิตสงบด้วยการไม่ส่งจิตออกนอก (นิทาน ๔ ม.ค. ๕๘)

๔ ม.ค. ๕๘ - นิทาน : ชายผู้ทำจิตสงบด้วยการไม่ส่งจิตออกนอก

580104_05_นิทานชายผู้ทำจิตสงบด้วยการไม่ส่งจิตออกนอก.mp3

การหลงว่าดี (ปกิณกะธรรม ๔ ม.ค. ๕๘)

๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การหลงว่าดี

580104_04_ปกิณกะธรรมการหลงว่าดี.mp3

สวดมนต์ด้วยจิตเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย (ปกิณกะธรรม ๔ ม.ค. ๕๘)

๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ด้วยจิตเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย

580104_03_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ด้วยจิตเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3

การระงับความชั่วในจิตให้ถึงพร้อม (เทศน์ ๔ ม.ค. ๕๘)

๔ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : การระงับความชั่วในจิตให้ถึงพร้อม

580104_02_เทศน์การระงับความชั่วในจิตให้ถึงพร้อม.mp3

วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

บุญจะพาเราไปตามความปรารถนา (ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๕๘)

๒ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : บุญจะพาเราไปตามความปรารถนา

580102_07_ปกิณกะธรรมบุญจะพาเราไปตามความปรารถนา.mp3

การภาวนาในจิต (กรรมฐาน ๒ ม.ค. ๕๘)

๒ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : การภาวนาในจิต

580102_05_กรรมฐานการภาวนาในจิต.mp3

แยกจิตออกจากกายด้วยฌาน ๔ (ตอบปัญหาธรรม ๒ ม.ค. ๕๘)

๒ ม.ค. ๕๘ - ตอบปัญหาธรรม : แยกจิตออกจากกายด้วยฌาน ๔

580102_04_ตอบปัญหาธรรมแยกจิตออกจากกายด้วยฌาน๔.mp3

ปฏิบัติสมาธิด้วยการนับลูกประคำ (ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๕๘)

๒ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติสมาธิด้วยการนับลูกประคำ

580102_03_ปกิณกะธรรมปฏิบัติสมาธิด้วยการนับลูกประคำ.mp3

การยอมรับในการเกิด แก่ เจ็บ ตายและความพลัดพรากต้องอาศัยทาน ศีล ภาวนา (เทศน์ ๒ ม.ค. ๕๘)

๒ ม.ค. ๕๘ - เทศน์ : การยอมรับในการเกิด แก่ เจ็บ ตายและความพลัดพรากต้องอาศัยทาน ศีล ภาวนา

580102_02_เทศน์การยอมรับในการเกิดแก่เจ็บตายและความพลัดพรากต้องอาศัยทานศีลภาวนา.mp3

ทำวัตรเช้า (ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๕๘)

๒ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า

580102_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า

วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

สมณะผู้พึงปฎิบัติหาความสุขด้วยความสงบ (ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๘)

๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : สมณะผู้พึงปฎิบัติหาความสุขด้วยความสงบ

580101_07_ปกิณกะธรรมสมณะผู้พึงปฎิบัติหาความสุขด้วยความสงบ

ทำวัตรเย็น (ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๘)

๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น

580101_06_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

พรปีใหม่ ๒๕๕๘ (พระเมตตาพร ๑ ม.ค. ๕๘) : พรปีใหม่

พระเมตตาพร : พรปีใหม่ ๑ ม.ค. ๕๘

580101_05_พระเมตตาพรพรปีใหม่๒๕๕๘

การเป็นพระอริยะไม่ใช่สิ่งที่ยาก (ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๘)

๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การเป็นพระอริยะไม่ใช่สิ่งที่ยาก

580101_04_ปกิณกะธรรมการเป็นพระอริยะไม่ใช่สิ่งที่ยาก.mp3

การใช้ลูกประคำในการเจริญภาวนา (ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๘)

๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การใช้ลูกประคำในการเจริญภาวนา

580101_03_ปกิณกะธรรมการใช้ลูกประคำในการเจริญภาวนา.mp3

สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ (ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๘)

๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

580101_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยในวาระดิถีขึ้นปีใหม่๒๕๕๘.mp3

บวงสรวงในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ (ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๘)

๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : บวงสรวงในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

580101_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงในวาระดิถีขึ้นปีใหม่๒๕๕๘.mp3