วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

การวางอารมณ์ชีวิตในประจำวัน (ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค. ๕๘)

๒๓ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ในชีวิตประจำวัน

580123_04_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ชีวิตประจำวัน.mp3