วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

การพิจารณาสักกายทิฐิ (กรรมฐาน ๑๑ ม.ค. ๕๘)

๑๑ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : การพิจารณาสักกายทิฐิ

580111_05_กรรมฐานการพิจารณาสักกายทิฐิ.mp3