วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

การกำหนดจิตนึกถึงบุญเสมอ (ปกิณกะธรรม ๑๗ ม.ค. ๕๘)

๑๗ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การกำหนดจิตนึกถึงบุญเสมอ

580117_03_ปกิณกะธรรมการกำหนดจิตนึกถึงบุญเสมอ.mp3