วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

นิมิตกสิณ (ปกิณกะธรรม ๑๐ ม.ค. ๕๘)

๑๐ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : นิมิตกสิณ

580110_04_ปกิณกะธรรมนิมิตกสิณ.mp3