วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

สวดมนต์ด้วยจิตเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย (ปกิณกะธรรม ๔ ม.ค. ๕๘)

๔ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ด้วยจิตเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย

580104_03_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ด้วยจิตเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3