วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

คำครู “เรายังเลวอยู่” (ปกิณกะธรรม ๑๖ ม.ค. ๕๘)

๑๖ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : คำครู “เรายังเลวอยู่”

580116_08_ปกิณกะธรรมคำครูเรายังเลวอยู่.mp3