วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558

ผลการปฎิบัติ ไม่ต้องอาศัยวิปัสสนาและสมาธิ ด้วยการยอมรับความจริง (ปกิณกะธรรม ๓ ม.ค. ๕๘)

๓ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : ผลการปฎิบัติ ไม่ต้องอาศัยวิปัสสนาและสมาธิ ด้วยการยอมรับความจริง

580103_03_ปกิณกะธรรมผลการปฎิบัติไม่ต้องอาศัยวิปัสสนาและสมาธิด้วยการยอมรับความจริง.mp3