วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

การภาวนาในจิต (กรรมฐาน ๒ ม.ค. ๕๘)

๒ ม.ค. ๕๘ - กรรมฐาน : การภาวนาในจิต

580102_05_กรรมฐานการภาวนาในจิต.mp3