วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

บวงสรวงในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ (ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๘)

๑ ม.ค. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : บวงสรวงในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

580101_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงในวาระดิถีขึ้นปีใหม่๒๕๕๘.mp3