วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วัตรปฎิบัติ เป็นทางเดินของผู้ปฎิบัติ (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วัตรปฎิบัติ เป็นทางเดินของผู้ปฎิบัติ

571231_10_ปกิณกะธรรมวัตรปฎิบัติเป็นทางเดินของผู้ปฎิบัติ.mp3