วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม (เทศน์ ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม

571221_02_เทศน์กุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม.mp3