วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คุณของบิดามารดาหาประมาณมิได้ (เทศน์ ๕ ธ.ค. ๕๗)

๕ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : คุณของบิดามารดาหาประมาณมิได้

571205_01_เทศน์คุณของบิดามารดาหาประมาณมิได้.mp3