วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ความเป็นใหญ่แห่งใจ (เทศน์ ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ความเป็นใหญ่แห่งใจ

571209_02_เทศน์ความเป็นใหญ่แห่งใจ.mp3