วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิชามโนมยิทธิและวิชากสิณจิต (ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วิชามโนมยิทธิและวิชากสิณจิต

571208_06_ปกิณกะธรรมวิชามโนมยิทธิและวิชากสิณจิต.mp3