วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บุญเป็นกำลังให้เข้าถึงธรรมอันปราณีต (ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บุญเป็นกำลังให้เข้าถึงธรรมอันปราณีต

571209_06_ปกิณกะธรรมบุญเป็นกำลังให้เข้าถึงธรรมอันปราณีต.mp3