วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มานะที่เป็นคุณและเป็นโทษ (ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : มานะที่เป็นคุณและเป็นโทษ

571209_07_ปกิณกะธรรมมานะที่เป็นคุณและเป็นโทษ.mp3