วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พรปีใหม่ การเกิดมาขอให้มีประโยชน์ต่อพระศาสนา (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : พรปีใหม่ การเกิดมาขอให้มีประโยชน์ต่อพระศาสนา

571231_08_ปกิณกะธรรมพรปีใหม่การเกิดมาขอให้มีประโยชน์ต่อพระศาสนา.mp3