วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญความจริงของการมีร่างกาย (๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญความจริงของการมีร่างกาย

571213_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงของการมีร่างกาย.mp3