วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง (ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง

571210_04_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง.mp3