วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การกำหนดนิมิตถึงพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การกำหนดนิมิตถึงพระพุทธเจ้า

571231_02_ปกิณกะธรรมการกำหนดนิมิตถึงพระพุทธเจ้า.mp3