วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การฝึกมโนมยิทธิต้องมีครูบาอาจารย์ (ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิต้องมีครูบาอาจารย์

571208_03_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิต้องมีครูบาอาจารย์.mp3