วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปฏิบัติด้วยการยอมรับกฎธรรมดา (ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติด้วยการยอมรับกฎธรรมดา

571207_06_ปกิณกะธรรมปฏิบัติด้วยการยอมรับกฎธรรมดา.mp3