วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มรรคและผลในการปฎิบัติ (ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : มรรคและผลในการปฎิบัติ

571207_05_ปกิณกะธรรมมรรคและผลในการปฎิบัติ.mp3