วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ (เทศน์ ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ

571207_02_เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ.mp3