วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บุญอยู่ที่เจตนา (ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บุญอยู่ที่เจตนา

571212_08_ปกิณกะธรรมบุญอยู่ที่เจตนา.mp3