วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผลการวางจิตกับกายด้วยบุญ (ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผลการวางจิตกับกายด้วยบุญ

571220_07_ปกิณกะธรรมผลการวางจิตกับกายด้วยบุญ.mp3