วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จิตอันบริสุทธิ์ต่อพระรัตนตรัย มีที่ไปอันงดงาม (เทศน์ ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : จิตอันบริสุทธิ์ต่อพระรัตนตรัย มีที่ไปอันงดงาม

571228_01_เทศน์จิตอันบริสุทธิ์ต่อพระรัตนตรัยมีที่ไปอันงดงาม.mp3