วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การละนิวรณ์ด้วยบารมี ๑๐ (ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละนิวรณ์ด้วยบารมี ๑๐

571210_06_ปกิณกะธรรมการละนิวรณ์ด้วยบารมี๑๐.mp3