วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การฝึกสติให้มีสมาธิตั้งมั่น (กรรมฐาน ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การฝึกสติให้มีสมาธิตั้งมั่น

571220_06_กรรมฐานการฝึกสติให้มีสมาธิตั้งมั่น.mp3