วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด (ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด

571207_03_ปกิณกะธรรมทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3