วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผู้เห็นทุกข์ย่อมรักพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นทุกข์ย่อมรักพระพุทธเจ้า

571212_03_ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ย่อมรักพระพุทธเจ้า.mp3