วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การชำระจิตในเรื่องศีลสิกขา (กรรมฐาน ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การชำระจิตในเรื่องศีลสิกขา

571228_04_กรรมฐานการชำระจิตในเรื่องศีลสิกขา.mp3