วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบ ย่อมไม่มี (เทศน์ ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบ ย่อมไม่มี

571210_02_เทศน์ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบย่อมไม่มี.mp3